Liv laga: Sykepleiediagnose: Risiko for inadekvat kommunikasjon og voldsom irritasjon

March 16, 2017

Liv Bjørnhaug Johansen irriterer seg over kryptiske sykepleiediagnoser og reserverer bord i det hinsidige for folkene som har formulert dem.

00:0000:00

Facebook Comments: